Persondatapolitik
hos Brande Kiropraktik

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Brande Kiropraktik.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage en ydelse (fx en behandling) fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer, betalingsoplysninger samt relevante sundhedsmæssige oplysninger.

Brande Kiropratik indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Besøger vores hjemmeside (se vores cookiepolitik her)
  • Køber en ydelse hos os og derved bliver en del af vores journalsystem og tilkoblede systemer

Du har altid ret til aktindsigt i din journal hos os – læs mere om dette her.

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.brande-kiropraktik.dk er Brande Kiropraktik, Stationsvej 3, 1, 7330 Brande, cvr nr. 21919047

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne registrere dig i vores kundekartotek samt for at kunne fakturere dig for de ydelser, du køber hos os. Din e-mailadresse og telefonnummer indhenter vi for at kunne kommunikere med dig om dine behandlinger og aftaler hos os. Vi indsamler desuden persondata som CPR-nummer og sundhedsoplysninger i forbindelse med din journal og behandling hos os samt vores kommunikation med det øvrige sundhedsvæsen, samt information om evt. relationer i KirCACS (it-system for kiropraktorer).

Din journal vil blive opbevaret i 10 år efter endt behandling i overensstemmelse med Styrelsen for Patientsikkerheds regler om journalopbevaring.

Øvrige kontaktoplysninger vil blive opbevaret i 10 år efter endt behandling.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Dine persondata kan blive videregivet til andre aktører i sundhedsvæsnet, fx egen læge, forsikringsselskab eller andre relevante parter – men altid kun efter samtykke fra dig.

Vi har vores hjemmeside hos AVEO , som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i AVEOs datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
  • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse info@brande-kiropraktik.dk.

Klagemuligheder

Du kan til enhver tid klage over Brande Kiropratiks behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet via nedenstående kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35,
2500 Valby, Denmark
Tlf.: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Ændringer af denne privatlivspolitik

Denne persondatapolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, herunder når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Du bør derfor løbende holde dig orienteret om ændringer.

Dato for seneste ændring af persondatapolitikken:
24-06-2021

error: Content is protected !!
Scroll to Top